Jdi na obsah Jdi na menu
 


VRCHOLOVÁ SPORTOVNÍ CENTRA

17. 10. 2012

V dnešní zprávě bych rád odůvodnil proces možného vzniku tzv. Vrcholových sportovních center (dále VSC).
Začnu tím, že se v dřívějších dobách často volalo po vzniku reprezentačních družstev „B“, která by připravovala mladé státní reprezentanty pro činnost v „A“ družstvu na mezinárodní scéně v té fázi jejich vývoje, kdy je patrné, že tito hráči naplňují výkonnostní předpoklady pro zařazení do „A“ reprezentačního družstva dospělých, ale nedosahují výkonnosti zkušených hráčů, a hlavně z důvodů neustálého tlaku na výsledky dostávají vyzrálejší hráči opakovaně přednost. Aby perspektivní hráči pouze „neleštili lavici náhradníků“, žádalo se, aby v „B“ družstvech dostávali šanci si osahat atmosféru mezinárodních zápasů. Pro taková řešení nebylo vždy úplné pochopení, ale hlavně scházely finance. Navíc je přínos takového projektu přinejmenším sporný, a ani v jiných federacích není zcela obvyklý.

Obdobnou snahou byl sílící tlak klubů na vytvoření klubových vrcholových center do 23 let, které by měly být dotovány ze státních zdrojů. Koncepce státní podpory sportu v České republice sice konstatuje, že stávající organizační struktura podpory talentů neřeší sportovní přípravu specifické věkové kategorie 19 - 23 let, která je obtížným přechodem od juniorské reprezentace k seniorské a přiznává, že tato oblast není samostatně finančně kryta a řada talentů v tomto období stagnuje nebo končí. Na druhé straně jsou sportovní svazy implicitně vyzývány, aby se zaměřily na tuto oblast, jejímž „ … cílem je posílit zabezpečení věkové skupiny 19-23 let, kde dochází k neúměrnému úbytku talentovaných sportovců…“. Zjednodušeně řečeno, koncepce sice konstatuje neutěšený stav ve financování věkové skupiny 19 – 23 let, připouští, že z dotací v Programu II – Sportovní talent je možno použít prostředky na financování této věkové skupiny, ale celkový objem dotace se nenavýšil.

To v praxi znamená, že pokud by ČVS chtěl finančně podpořit tuto věkovou skupinu, musel by vzít peníze jiné skupině, to znamená buď SpS nebo SCM. A to udělat nechce, ani nemůže. MŠMT v současné době rozhodně Program II objemově nenavýší, a tak zbývá jediná možná cesta: sehnat další finanční prostředky. Na tom vedení ČVS dlouhodobě pracuje, a již jsem naznačoval, že není vyloučeno, že se to v dohledné době povede, přičemž v dívčím volejbalu je šance ještě o něco vyšší než v chlapecké. Pokud by se to skutečně povedlo, pak jsou tu ještě dvě podstatné podmínky vzniku systému VSC.
První podmínkou je, že vznik takových center bude zaručovat přímou vazbu na seniorské reprezentace ČR. Jinými slovy bychom těžko obhajovali, že podporujeme ze státních zdrojů hráče v extraligových klubech, kteří nejsou potencionálními kandidáty do dvanáctky reprezentačního družstva. Hráč, který ve 23 letech nehraje v zahraničním klubu nebo nehraje v domácím klubu a je přitom členem minimálně širšího výběru reprezentace, zpravidla nebývá perspektivní ani do budoucna. Samozřejmě jsou tu výjimky pozdního zrání hráčů, ale ty spíše potvrzují výše uvedené pravidlo.
A pak je tu podmínka druhá: potřebujeme mít legislativní instrument, který definuje podmínky vzniku VSC, jeho strukturu, personalistiku, financování atd. Z tohoto důvodu vznikl vedle Statutu SCM a SpS, rovněž Statut VSC, který je předkládán zítra Správní radě ČVS.

Tento dokument definuje systém podpory sportovně talentované mládeže se zaměřením na státní seniorskou reprezentaci ČR. V rámci věkové kategorie do 23 let by mohla být zřizována VSC jako nejvyšší stupeň systému podpory sportovně talentované mládeže. VSC by byla ustanovována přímo ČVS, dle koncepčních plánů. Systém VSC by měl být v rámci ČVS realizován ve dvou variantách:
Oddílové VSC, které má blíže k požadavkům klubů, a jehož hlavním cílem by bylo připravovat hráče mládežnických kategorií na režim reprezentanta ČR a vychovávat hráče pro budoucí reprezentaci ČR v kategorii dospělých.
Svazové VSC, které má velmi zjednodušeně řečeno blíže k tzv. „B“ družstvu ČR.

Z hlediska personálního zabezpečení, pozice hlavního trenéra oddílového VSC by byla podmíněna získáním odborné kvalifikace „Certifikovaný trenér mládeže ČVS“. Personální zabezpečení u svazového VSC schvaluje správní rada ČVS na návrh příslušného svazového trenéra mládeže.
Z hlediska financování se výše finančních prostředků pro VSC řídí schváleným rozpočtem ČVS na příslušný rok. Rozdělení těchto finančních prostředků jednotlivým VSC navrhují svazoví trenéři mládeže a schvaluje ho správní rada ČVS.
A dostávám se téměř k závěru a zároveň k tomu nejdůležitějšímu. Bude-li se nějaký oddíl ucházet o zřízení oddílového VSC, půjde ve smyslu vlastních sportovních výsledků do určitého rizika, jelikož podmínky a požadavky pro oddílová VSC dívek jsou poměrně tvrdé, například pro kategorii dívek na letošní sezónu:
„A“ Družstvo žen je tvořeno hráčkami do 22 let (hráčky narozené v roce 1991 a mladší) a hraje Extraligu žen, přičemž je povolena výjimka pro start 2 starších hráček.
Družstvo juniorek hraje Extraligu žen nebo 1. ligu žen a je tvořeno hráčkami narozenými v roce 1994 a mladšími.
Družstvo mládeže hraje Extraligu juniorek a je tvořeno hráčkami narozenými v roce 1995 a mladšími (převážně kadetského věku).
Družstvo mládeže hraje Extraligu kadetek a je tvořeno hráčkami narozenými v roce 1997 a mladšími (převážně žákovského věku).
Zabezpečení životního režimu hráček VSC:

a) dostatečná ubytovací kapacita,
b) dostupnost sportoviště a ubytování,
c) dostupnost středoškolského a vysokoškolského studia,
d) dostupnost, kapacita a kvalita stravování,
e) zajištěnost pedagogického dozoru v případě hráček mladších 18 let,
f) dostatečné možnosti regenerace,
g) zajištění odborné lékařské péče.
Technické zabezpečení tréninkového procesu:

a) dostatečné a kvalitní tréninkové prostory,
b) vybavenost tréninkovými pomůckami ve standardu RD,
c) vybavenost audiovizuálními pomůckami na úrovni RD,
d) oddílový statistik,
e) odborník na tělesnou přípravu.

Úplným závěrem se pokusím velmi zjednodušit obsah dnešní zprávy. Legislativní dokument „Statut VSC“ znamená „formu pro příslušný obsah“, který se bude pomalu za určitých okolností rodit. K samotnému zřízení VSC jsou vždy nutné dvě podstatné podmínky:

1) Na vznik VSC musí ČVS mít dostatek finančních prostředků nad rámec současného Programu II MŠMT.

2) Vznik VSC musí schválit SR ČVS, pokud její členové uznají, že má příslušný projekt skutečně charakter přímé vazby na reprezentaci ČR, která vždy byla, je a bude jedním z hlavních úkolů vedení ČVS.

V Jáchymově, dne 16.10.2012, Zdeněk Haník, předseda ČVS